Betingelser

Gjelder tjenesten "regnskapshjelp".

Etter at tjenesten er bestilt vil du motta en bekreftelse på e-post. Vi vil også sende deg en påminnelse på SMS dagen før avtalen. 

Du kan endre eller kansellere din avtale helt inntil 60 minutter før avtalt tidspunkt. Etter det anses avtalen som bindende. 

Du faktureres etterskuddsvis for hele den tiden som er bestilt. Eventuell påløpt tid utover det som er avtalt faktureres for hvert påbegynte kvarter.  

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Matrix Systemer AS fraskriver seg alt ansvar som som måtte følge av vår rådgiving. Herunder ligger økonomiske tap, kostnader eller andre uforutsette konsekvenser for din bedrift.   

Matrix Systemer AS